سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر که ما اهل بیت را دوست بدارد و محبّتما در دلش تحقّق یابد، چشمه های حکمت بر زبانش جاریمی شود. [امام صادق علیه السلام]
 یکی از دست آوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران ، افشای چهره واقعی استکبار جهانی و بر انداختن ماسک دروغین بشر دوستی و دموکراسی خواهی آنها و به تعبیری تقویت دشمن شناسی مسلمانان جهان و ایران اسلامی است.

ایالات متحده آمریکا بعد از فروپاشی بلوک شرق که خود را یکه تاز میدان سیاست جهانی می دید بیشترین آسیب را از انقلاب اسلامی خورد، لذا طبیعی بود که دشمنی خود را عمیق نماید.

ماهیت دشمن نیز دشمنی است ؛ و به خطر انداختن منافع حیاتی آنها ، توطئه ها و دشمنی های خود را بیشتر نموده و تا زمانیکه ما از اصول و ارزش های خود دست بر نداریم ، دشمنی ها ادامه خواهد داشت. دشمن تنها زمانی از ما دست بر خواهد داشت و از ما خوشحال می شود که در کشور اتفاقات ناگوار رخ دهد و به تعبیر امام خمینی ( ره ) روزی که دشمن از ما خوشحال شود را باید عزا گرفت.

بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری وقوع هر یک از موارد زیر جزء اهداف آمریکا و جبهه ی سلطه طلبان بوده و موجبات خوشحالی دشمن و بحران برای ما را فراهم می کند. مواردی که در زیر به آن اشاره شده برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری است که به روشنی اهداف پنهانی سلطه طلبان را نمایان می سازد:

1 ـ تخریب باور ها:

ببینید عزیزان من همه انسانها در هر مرحله ای که مشغول فعالیتی هستند ، این حرکت جسمانی و حرکت ذهنی و این همت آنها ناشی از باورهایی است. آن سربازی که در میدان جنگ مشغول جنگیدن با دشمن است، باورها و اعتقاداتی او را به این کار وادار می کند ، اگر این اعتقادات را از او بگیرند، او که تا حالا مثل گلوله سوزانی به سینه دشمن می نشست ، به یک موجود سرد تبدیل می شود و به گوشه و کناری می افتد.

باورهای اسلامی ، اعتقاد به پاداش الهی ، اعتقاد به حقانیت ملت ایران در مقابل دشمنان متجاوز و در مقابل آمریکا ، باورهایی بود که این ملت را به حرکت وا داشت. هدف دشمن این است که این باورها را از مردم بگیرد، هر چند کار آسانی هم نیست.

2 ـ ریزش نیروی های انقلاب

دل انسان غمگین می شود و می شکند، بخاطر اینکه چرا کسانی که نان انقلاب را خوردند، نان اسلام را خورده اند، نان امام را خوردند، دم از امام زمان زدند، دم از ائمه معصومین زدند، حالا طوری مشی کنند که اسرائیل ، آمریکا و سیا و هر کسی که در هر گوشه دنیا با اسلام دشمن است برایشان کف بزنند!

این انسان را غصه دار می کند ولی به شما عرض بکنم ، بشارت های الهی اینقدر زیاد است که هر غمی را از دل پاک می کند.(1)

3 ـ اختلاف بین مسؤولان

این اتحاد و وحدتی که بنده و هم مسؤولان این همه روی آن تأکید می کنیم ، این اتحاد و اتفاق نظر در مسائل گوناگون سیاسی نیست، ممکن است در زمینه های اقتصادی و سیاسی بین مسؤولان اختلاف نظر باشد، اما در مورد لزوم مقاومت و ایستادگی ملت ایران در مقابل زورگویی و قلدری دشمن اتفاق نظر است.

همه بایستی بر این موضع اتفاق نظر داشته باشند که دارند، باید این اتفاق نظر و وحدت نظر را صریحا بگویند. هر چند که این اتحاد را به هم بزند و نشان دهنده اختلاف باشد دشمن را تشویق خواهد کرد. (2)

4 ـ بدبینی مردم نسبت به یکدیگر

فتنه انگیختی و بد دل کردن مردم نسبت به یکدیگر، یکی از موارد برنامه ای است که دشمنان نسبت به این ملت در نظر دارند. همین رادیوهای بیگانه ، همین مراکز خبری شاید بشود گفت نصف حرف هایشان طراحی شده است برای اینکه بتوانند دل های گروهی از مردم را نسبت به گروه دیگری بدبین و مکدّر کنند. اصلا می نشینند طراحی می کنند که اینطور بگوییم که این اثر را بکند. (3)

5 ـ گسترش نا امنی اجتماعی

از همه اینها بالاتر نا امنی اجتماعی است که در حقیقت نا امنی ملّی ، بیشتر متوجه این نمونه است.

محیط های کار را نا امن کنند ، محیط های علمی را نا امن کنند ، محیط های دانشجویی را نا امن کنند، اینکه هم قبلا اشاره کردم که یک مقام امریکایی یک ماه قبل از این خبر داد که در ایران نا امنی وجود خواهد داشت، این نا امنی است. اینها برنامه هایی دارند، باید همه آحاد مردم هوشیار باشند، همه ی کسانی که بیشتر آماج توطئه های اینها هستند هوشیار باشند.

6 ـ تنبلی و عدم تلاش جوانان

چرا پیشرفت علمی یک ملت و یک کشور از نظر یک جماعتی در دنیا تهدید آمیز است؟! چرا ؟!

چون انحصار طلبند؛ چون سلطه طلبند؛ چون ایران را طعمه فرض کرده اند. خواستند این کشور را با ذخائر و با موقعیت های جغرافیایی ممتاز و برجسته اش یک جا ببلعند.

بیداری ملت ایران، بیداری جوان ایرانی و استعداد و درخشندگی پیشرفت علمی جوان ایرانی ، نمیگذارد. لذا پیشرفت فنّاوری شما، انرژی هسته ای شما و پیشرفت های علمی دیگر شما ، آنها را عصبانی میکند. (4)

7 ـ غفلت و وابستگی مردم

در این مملکت آنچه برای امریکا ، برای استکبار و برای جهانخواران قابل قبول نیست، استقلال این مملکت و استقلال و بیداری این مردم است. آن دست ردی است که این مردم بر سینه دشمنان این کشور و جهان خواران زده اند، این را نمی خواهند.

با اسلام هم که دشمنند ، چون اسلام این بیداری را به مردم داده است.

آن کسانی که که گوش خوابانده اند که شاید مردم از اسلام و جمهوری اسلامی برگردند، بدانند که سرنوشت آنها سرنوشت همان کسانی است که اول انقلاب خیال می کردند انقلاب تا سه ماه دیگر، تا شش ماه دیگر ، تا یک سال دیگر از بین خواهد رفت یا خیال می کردند اول جنگ می توانند در ظرف یک هفته ایران را فتح کنند.

آن کسانی هم که امروز خیال می کنند و به انتظار آن نشسته اند که این مردم از دینشان ، از قرآنشان ، از اسلامشان ، از روحانیتشان ، و از امامشان روی برگردانند، تو دهنی خواهند خورد. (5)

8 ـ عدم دنبال نمودن کار ، تولید و نوآوری

آنها نمی خواهند دانشگاه ما ، حوزه ی علمیه ما ، آزمایشگاه ما و محیط تولید ما ، پر رونق باشد.

بعضیها می گویند آقا! چرا دشمنی آمریکا را تحریک می کنید؟

خب اگر بخواهیم دشمنی آمریکا را تحریک نکنیم ، باید بگیریم بخوابیم، از کار و تلاش دست برداریم و افتخارات خودمان را فراموش کنیم! آن وقت آمریکا از ما ممنون خواهد شد؛ امریکا این است.

آیا ملت ایران به این راضی است؟! نه، آنها به خاطر بیداری ملت ایران با ما دشمنند. شما نگاه کنید، ببینید هر جایی که بیداری از آنجا می تراورد و هشیاری و انگیزه و آمادگی جوانان ملت از آنجا بیشتر بروز و درخشش پیدا می کند، با آنجا بیشتر دشمنند. (6)

9 ـ گسترش عیش و عشرت

آنها دلشان می خواهد اختلاط دختر و پسر و آمیزش های شهوانی و غفلت و عشرت اینها، بر زندگی مردم غلبه پیدا کند ، آنها این را می خواهند.

شما عکس این را عمل کردید. علت عصبانیت آمریکا و صهیونیست ها و این همه تبلیغات این است.

امروز برای جهانگیر شدن فرهنگ غربی خرج هایی می شود و با دروغ ، تبلیغات ، فیلم و روش های گوناگون ، چیزهایی را که حقیقت نیست با بزرگ نمایی و ظاهر سازی به عنوان حقیقت منعکس می کنند تا افکار را جذب کنند. ما باید توجه کنیم که تأثیر پذیری از این القائات نداشته باشیم. (7)

بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری باید گفت که خوشحالی دشمن نوعی تشویق به سمت هدف های اوست ، تشویقی که به دنبال شکل گیری برخی خواسته های دشمن در داخل صورت می گیرد و همواره مورد مذمّت رهبران جامعه اسلامی بوده است.

به همین خاطر است که شهید بهشتی ( ره ) فرمودند: « به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر . »

در واقعا نوع واکنش مثبت و منفی دشمن به جمهوری اسلامی محک خوبی جهت سنجش میزان استواری بر سر اصول انقلاب اسلامی است.

پی نوشت:

(1) سخنان مقام معظم رهبری ـ 87/1/27

(2) دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام 80/12/27

(3) سخنرانی مقام معظم رهبری 79/1/17

(4) سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع خانواده شهدای فارس 87/2/13

(5) کوثر ولایت ، خرداد 79 ، سخنرانی 78/3/16

(6) سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع خانواده شهدای فارس 87/2/13

(7) کوثر ولایت ، سخنرانی مقام معظم رهبری در 78/11/16 ، ص 45::: جمعه 87/9/8 ::: ساعت 8:26 عصر :::   توسط بصیرت 
نظرات شما: نظر